Laatst bijgewerkt: 14/07/2023

Dit privacybeleid beschrijft hoe persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u de website van Christine Claesen bezoekt of contact opneemt ("wij", "ons" of "onze"). We zijn toegewijd aan de bescherming van uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt behandeld.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en eventuele berichten of opmerkingen die u verstrekt.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen om:

  • Te reageren op uw vragen, opmerkingen of verzoeken.
  • U relevante informatie te sturen over onze kunstwerken, tentoonstellingen, workshops of andere artistieke activiteiten.
  • De website te verbeteren en te beheren.
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van gegevens voor fiscale doeleinden.
Hoe delen we uw persoonlijke informatie?

We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, zoals het versturen van nieuwsbrieven via een betrouwbare e-mailserviceprovider. In dergelijke gevallen blijven uw gegevens beschermd en worden ze alleen gebruikt voor de beoogde doeleinden. We zullen uw persoonlijke informatie ook delen indien vereist door de wet of om onze rechten te beschermen.

Hoe beveiligen we uw persoonlijke informatie?

We nemen de nodige maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging. We maken gebruik van passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, om correcties aan te brengen, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of om uw informatie te laten verwijderen. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens als u van deze rechten gebruik wilt maken.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke informatie slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, uw persoonlijke informatie of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via christineclaesen@hotmail.com.