Hoe kijk ik zelf naar mijn aquarelwerken

Hoe kijk ik zelf naar mijn aquarelwerken..

Twee zienswijzen zijn hierbij een mogelijke handleiding. De titel grenzeloos gekleurd enerzijds, en anderzijds een vergelijking.

De titel van deze tentoonstelling is niet toevallig gekozen.
Ik houd van kleuren, sterke, krachtige kleuren, die energie verraden. Ik houd van het wit en het donker, van de contrasten die aandacht trekken, maar ik houd ook van meer rustige plaatsen waar de blik wat kan verpozen. Ik houd van de oppositie van complementaire kleuren die zich tenslotte vinden in grijstonen.
Mijn smaak voor gedurfde kleuren komt van de impressionisten en de fauvisten. Waarom moet een boom groen zijn, waarom niet blauw of rood of violet?

Ik maak een vergelijking. De aquarel is voor het schilderen, wat de jazz is voor de muziek. Jazz is de kunst van het improviseren op een muzikaal thema. De musicus laat zich leiden door een melodie om op velerlei wijzen daarop nieuwe frasen in mooie harmonie te bespelen. Dat vergt een doorgedreven kunde en kennis. De aquarel is de kunst om te improviseren met kleuren terwijl het water de pigmenten laat vervloeien op het papier.

Elke aquarel is een nieuwe ontdekkingstocht. Elk werk vraagt creativiteit, durf in het nemen van risico’s, en vooral een grote parate technische kennis om het juiste medium te vinden en de juiste penseelsteek op het juiste moment te plaatsen. De kunst is het samengaan van kennis van verschillende technieken om pigmenten op een spontane manier op het vochtige papier aan te brengen. Het openbaart de verrassing van een levendig gekleurde aquarel zonder grenzen.

Poëzie ontstaat pas als de artiest vrije loop laat aan zijn aanvoelen voor kleuren, voor materie, voor vervloeiing. Daarnaast moet de schilder proberen een extra dimensie in zijn werk te creëren – de diepte – om de kijker aan te spreken.

Ik heb de laatste drie jaar mijn technische vaardigheden willen uitbreiden. De kennis van pigmenten en van granulatieprocessen brachten nieuwe inzichten. Elke stap bracht nieuwe perspectieven en nieuwe experimenten. Jullie zullen in sommige werken poederpigmenten vinden, acrylinkten, gouache en collages.

Om te besluiten wil ik jullie vragen mijn werk te bekijken met open geest : blijf niet te lang bij het figuratieve aspect, ga dieper in op het abstraheren om het essentiële te vatten, niet de details. Het is de eenheid van het werk die de poëzie verraadt die de kijker wil bekoren.